Một nhóm các ngân hàng toàn cầu lớn, các công ty thương mại và một công ty năng lượng hàng đầu đã thành lập một liên doanh sẽ giám sát một nền tảng dựa trên blockchain mới để tài trợ cho giao dịch hàng hóa, Reuters đưa tin ngày 19 tháng 9. Liên doanh có […]