Monday, 17 May 2021

eToroX ra mắt sàn giao dịch với những gói ổn định và độc đáo

Tập đoàn eToro bao gồm nền tảng eToro, sàn đầu tư và giao dịch đa tài sản và eToroX, nơi quản lý ví và trao đổi tiền điện tử.


Blood AD

eToroX, là phân nhánh blockchain của công ty đầu tư toàn cầu eToro, hôm nay đã công bố ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình.

Một sàn giao dịch an toàn và hợp pháp cung cấp một loạt tài sản điện tử cũng như những gói tiền ổn định. Vào thời điểm khai trương, sàn giao dịch tiền điện tử này sẽ bao gồm các loại tài sản:

Bắt đầu làm việc với Colored Coin vào năm 2012, sự ra mắt sàn giao dịch là một bước tiến rất tự nhiên trong hành trình blockchain của eToro.

eToro là một trong những công ty tài chính đầu tiên được phép cung cấp tiền điện tử, cho phép người dùng giao dịch Bitcoin vào năm 2014 và cho đến nay đã sở hữu 15 loại tiền điện tử trên nền tảng eToro.

Việc trao đổi được quản lý bởi eToroX, một công ty con của Tập đoàn eToro. eToroX là một trong những công ty đầu tiên được chứng nhận là nhà cung cấp Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) hợp pháp bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Gibraltar (GFSC).

Doron Rosenblum, Giám đốc điều hành của eToroX, cho biết: ” Trong vài tuần tới, công ty sẽ bổ sung them nhiều loại tiền điện tử, stable coin và token vào sàn giao dịch và sẽ tiếp tục làm việc với các sàn giao dịch khuyến khích họ niêm yết thêm các loại stable coin ngày càng nhiều trong danh sách của chúng tôi ” .


Cập nhật 26/04/2019

Theo bitcoin-news.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.