Thursday, 2 Dec 2021
Tháng: Tháng Năm 2019

Các xu hướng dài hạn cho thấy Bitcoin Bull Run đã sẵn sàng

Bitcoin đáng ra đã giảm tới 7% vào tuần trước do tin tức USDT của Tether có thể không được hỗ trợ hoàn toàn. Song một nhà phân tích tập trung vào các xu hướng dài hạn cho rằng các chỉ số kỹ thuật vẫn tích cực.  Blood AD Như được thấy dưới đây, Bitcoin gần […]