Tuesday, 28 Sep 2021
Tháng: Tháng Bảy 2019

Nhu cầu về tiền điện tử của các tổ chức tăng cao bất chấp những quy định và biến động gần đây

Bitcoin và các thị trường tiền điện tử nói chung đã phát sinh biến động cực độ trong những ngày gần đây, điều này khiến nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư đặt câu hỏi về tuổi thọ và tầm quan trọng lâu dài của đợt tăng xảy ra trong vài tháng qua. Dữ […]

Nhà tạo lập thị trường Altonomy tăng 7 triệu USD trong vòng tài trợ do Polychain Capital dẫn đầu

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Altonomy đã huy động được 7 triệu đô la trong vòng hạt giống từ công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số Polychain Capital, theo thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 7. Nhà tạo lập thị trường (market maker) có trụ sở tại Singapore Altonomy […]

Libra trong quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Anh

Tuy nhiên theo quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, yêu cầu Facebook trở thành ngân hàng là một quyết định không nên được đưa ra bởi các nhà lập pháp. Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, các nhà quản lý, chứ không phải các nhà lập pháp, nên quyết […]