Tuesday, 26 Oct 2021
Tháng: Tháng Mười 2019

Telegram sẽ chính thức ra mắt mạng TON vào cuối tháng 10

Dịch vụ nhắn tin được mã hóa Telegram sẽ ra mắt Telegram Open Network (TON) được chờ đợi từ lâu vào cuối tháng 10. Trong một thông điệp ngày 2 tháng 10 trong TON Board chính thức trên Telegram, công ty tuyên bố rằng các nhà đầu tư ban đầu được thông báo về việc mạng blockchain sẽ […]