Monday, 17 May 2021
Tác giả: Blood - Oanh

Triển vọng phát triển IoT trong nông nghiệp tại Việt Nam

Sự phát triển của nông nghiệp thông minh mang đến nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra không ít thách thức với chuỗi sản xuất, tiêu thụ hiện nay. “Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu và cần phải đẩy mạnh, nếu không, nông sản thực phẩm Viêt Nam sẽ thua trên […]

Các nhà khai thác viễn thông nên quan tâm đến IoT hay không?

Sự phát triển của IoT sẽ tạo ra bốn bước chuyển dịch trong vai trò của các nhà khai thác viễn thông. Internet of Things (Internet vạn vật – IoT) đang diễn ra một cách mạnh mẽ trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 Internet of Things (Internet vạn vật – IoT) đang diễn ra một […]

Nắm được thị trường IoT sẽ được giàu lến ?

IoT đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu, không chỉ cho cộng đồng mà còn cả các doanh nghiệp. Ai là kẻ thức thời, người đó sẽ thành công. Sự bùng nổ về cuộc cách mạng 4.0 đã khiến cụm từ Internet of Things hay Vạn vật kết nối Internet trở lên không còn […]

Giao thông trong CMCN 4.0: Khi viễn tưởng thành hiện thực

Jetpack, động cơ giống như một chiếc balo đeo sau lưng giúp con người bay vọt lên như siêu nhân trong tác phẩm khoa học viễn tưởng có thể không lâu nữa sẽ có mặt trong đời sống hiện thực khi lĩnh vực giao thông vận tải bùng nổ với cuộc cách mạng công nghiệp […]

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng IoT là rất quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng IoT là rất quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ứng dụng SmartAgri được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2015, cho phép nhà nông thông qua smartphone và máy tính bảng có thể […]