Monday, 17 Jan 2022
Tác giả: BLOOD_Tien BLOOD_Tien

Cách gọi vốn cho các công ty Crypto vào năm 2019 ?

Cộng đồng tiền điện tử đã chứng kiến ​​sự thay đổi mang tính chiến lược trong các xu hướng gọi vốn: từ sự suy giảm của ICO đến sự nhộn nhịp của STOs và sau đó là sự gia tăng của IEO. Xu hướng gọi vốn dường như phát triển đa dạng hơn hàng năm. […]

Libra trong quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Anh

Tuy nhiên theo quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, yêu cầu Facebook trở thành ngân hàng là một quyết định không nên được đưa ra bởi các nhà lập pháp. Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, các nhà quản lý, chứ không phải các nhà lập pháp, nên quyết […]