Tuesday, 26 Oct 2021
Chuyên mục: Block Chain News

Cách gọi vốn cho các công ty Crypto vào năm 2019 ?

Cộng đồng tiền điện tử đã chứng kiến ​​sự thay đổi mang tính chiến lược trong các xu hướng gọi vốn: từ sự suy giảm của ICO đến sự nhộn nhịp của STOs và sau đó là sự gia tăng của IEO. Xu hướng gọi vốn dường như phát triển đa dạng hơn hàng năm. […]

Nhà tạo lập thị trường Altonomy tăng 7 triệu USD trong vòng tài trợ do Polychain Capital dẫn đầu

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Altonomy đã huy động được 7 triệu đô la trong vòng hạt giống từ công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số Polychain Capital, theo thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 7. Nhà tạo lập thị trường (market maker) có trụ sở tại Singapore Altonomy […]

Libra trong quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Anh

Tuy nhiên theo quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, yêu cầu Facebook trở thành ngân hàng là một quyết định không nên được đưa ra bởi các nhà lập pháp. Theo Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, các nhà quản lý, chứ không phải các nhà lập pháp, nên quyết […]